Fiskerinæringen er i akutte problemer grunnet finanskrisen, ved at kjøpersiden ikke har tilstrekkelig tilgang til kreditt. Fiskerne opplever dermed usikkerhet knyttet til leveringsmuligheten for året fangssesong som starter i disse dager.

- Vi opplever uklarhetene knyttet til Regjeringens oppfølging som helt uakseptabelt, og krever Helga Pedersen på banen, uttaler næringspolitisk talsmann i Høyre, stortingsrepresentant Torbjørn Hansen.

Hansen har i dag sendt et brev til Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen hvor han ber henne orientere Næringskomiteen i løpet av inneværende uke.

Egen pakke for fiskerinæringen
En samlet fiskerinæring har i flere omganger meldt inn et omfattende behov for finansieringstiltak. Tiltakene fra Regjeringen har ikke gitt nødvendig effekt og det hersker i dag usikkerhet om Fiskeri- og kystdepartementet har fanget opp utfordringene.

- Jeg opplever dessverre statsråden som fraværende og lite oppdatert. Det holder ikke å vise til de generelle rammeøkningene som Nærings- og handelsdepartementet har gjennomført når fiskerinæringen slår fast at dette ikke duger for dem. Nå starter fisket, og fiskerne må ha en avklaring umiddelbart, sier Hansen.

- Jeg mener Regjeringen må legge frem en egen pakke for fiskerinæringen. Vi har en spesiell verdikjede for fangst, fordeling og eksport av fisk som krever at Regjeringen går grundig til verks for å tilpasse virkemiddelapparatet, sier Hansen.