Personvernkommisjonens rapport "Individ og integritet" kan du laste ned i PDF-format i kolonnen til høyre.

- Hver dag skjer det krenkelser av personvernet som rammer vår grunnleggende rett til privatliv. Altfor ofte har debatten om personvern handlet om hvordan vi mest mulig effektiv skal fange skurkene blant oss; innbruddstyver, voldsmenn, fartsbøller, skattesnytere og så videre, sier Bent Høie, og fortsetter:

- For sjeldent debatterer vi hvordan snokingen i vårt privatliv utført av andre kan ha innvirkning på våre liv. Og like sjelden debatterer vi om behovet for overvåking, kartlegging, analysering, innsyn og oversikt virkelig er så nødvendig som omfanget nå gir inntrykk av. Da Personvernkommisjonen la frem sin innstilling ble det snakket om hvor viktig det er at barn og unge kjenner til sin rett til personvern på skolen, men det ble ikke snakket så mye om hvordan redusere behovet for å kjenne til denne retten.

Registrene er sårbare for lekkasjer
Bent Høie peker på at de offentlige registrene rommer stadig mer, det er lett å krysskoble og registrene er sårbare for lekkasjer.

- Det synes å være et umettelig behov, også fra statens side, for å lagre informasjon om oss. Dessverre har den sittende regjering få sperrer for hva staten skal kunne kreve av intim informasjon om oss. Hva kan vi forvente oss av refleksjon og tiltak og forslag fra ansvarlig statsråd Heidi Grande Røys til hvordan krenkelsene kan begrenses?

- Vi skal ikke mistenkeliggjøre noen yrkesgrupper, men det er en kjensgjerning at svært mange har tilgang til viktige registre som inneholder betydningsfull informasjon om oss selv. Folk kan snoke i skattelistene uten å ha noen annen grunn enn at man er nysgjerrig. Sykepleieren på sykehuset, legesekretæren og NAV-funksjonæren kan se i pasientjournalen uten å ha noen profesjonell grunn utover ren nysgjerrighet. Bankfunksjonæren kan kikke i folks konti uten at vedkommende har noe med dem å gjøre, sier Bent Høie.

- Med andre ord: Det snokes langt inn i vår innerste, private sfære, ofte får vi ikke vite om det og stadig oftere får vi heller ikke lov til å motsette oss det. Snokingen får ingen konsekvenser for den som snoker, kun for dem det blir snoket om.

Kan bli et demokratisk problem
- Jeg frykter at utviklingen vil kunne bli et demokratisk problem. Når vi ikke lenger får bestemme over våre egne intime opplysninger, hvem som skal få kjenne til dem, hvordan de skal lagres og hvordan de skal benyttes så står vi i fare for å utvikle en grunnleggende skepsis og mistillit til hele systemet. Ingen kan bli overasket om folk ønsker å "melde seg ut", dersom det" varme fellesskapet" skal få utvikle seg til en klam hånd.

- Høyre mener det må være en grunnleggende rettighet enten å få lov til å reservere seg, eller som et minimum få beskjed når overvåkingen, kartleggingen og analyseringen foretas langt inne i den private sfære. Høyre har derfor fremmet flere forslag som både skal innskrenke muligheten til å snoke, men også innbyggernes rett til å få beskjed når noen har innhentet personsensitiv informasjon, sier Bent Høie.