Tolv år etter at Finlands skoleelever gikk til topps i den første PISA-undersøkelsen over elevers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag, står norsk skole nærmest på stedet hvil, mener Høyres skoletalskvinne Elisabeth Aspaker ifølge VG Nett.

I 2000 vistePISA-undersøkelsen at norsk skole var en middelmådighet både i matematikk, lesing og naturfag sammenlignet med Finland. Vårt naboland i øst var imidlertid i toppen i undersøkelsen.

Aspaker er redd de nye komparative elev-målingene som offentliggjøres tirsdag (PIRLS og TIMSS) vil vise samme tendens som før, med noen små endringer.Hun er spesielt kritisk til at den rødgrønne regjeringen ennå ikke har fått i stand en utdanningsordning som produserer dyktigere faglærere på linje med finnene, skriver VG Nett.

- Dette haster. Vi må gjøre som Finland og styrke faglærerutdanningen. Uansett hvordan norske elever plasserer seg på tirsdagens to undersøkelser har vi en lang vei og gå før vi er i nærheten av Finlands nivå, sier Høyres skoletalsperson til VG.

Høyre ønsker i tillegg i langt større grad vil bruke finnene som et forbilde, sammenlignet med de rødgrønne.

  • Finland har lenge hatt en fem-årig masterutdanning for lærere - med spesielt fokus på faglæreren. Den rødgrønne regjeringen har ikke innført det. Høyre vil innføre dette.
  • Finland har opptaksintervju på lærerutdanningen. Det er ikke innført av de rødgrønne. Høyre vil innføre det.
  • Finland har egne kompetansekrav for rektorer, for eksempel krav om eksamen i undervisningsforvaltning. De rødgrønnes eneste krav er at rektor skal ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Høyre vi innføre strengere kompetansekrav - som i Finland.
  • Finland har innført en spesialundervisning hvor hver skole har vurderer behovet og har en «special teacher» som jobber tett på elever som behøver ekstra hjelp. I Norge jobber PP-tjenesten adskilt fra skolen og utreder elevene før eventuelt vedtak om spesialundervisning. Høyre vil ha PP-tjenesten nærmere skolen og at den enkelte skole skal kunne ta beslutning om tiltak mot elever.
  • Finland har karakterer på barnetrinnet. Den rødgrønne regjeringen sier nei til dette. Høyre vil ha forsøk med karakterer i norsk, matte og engelsk på barnetrinnet.

Les hele saken i VG her.