Fra 1. juli blir det enklere å bygge på egen eiendom uten å måtte søke kommunen. Dette er et nytt ledd i regjeringens forenklingsarbeid og vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i mange byggesaker. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sørger med dette for å fjerne en av de store tidstyvene innen bygge- og klagesaker for både kommunen og innbyggerne.

Høyres boligpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, sier at -de nye endringene blant annet vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller et vindfang.

- Man må allikevel naturligvis fortsatt følge regelverket, men man kan spare mye tid og til dels penger ved at det blir færre skjemaer å fylle ut og færre saksbehandlingsgebyrer å betale, sier Kapur.

- Jan Tore Sanner sørger med dette for å fjerne en av de store tidstyvene innen bygge- og klagesaker for både kommunen og innbyggerne.

Regelendringene innebærer også en forenkling for kommunene, der ansatte kan bruke tiden på større prosjekter enn å vurdere om folk skal få bygge en terrasse eller en garasje. De vil i stedet kunne bidra mer med veiledning og råd.

Når søknadsplikten fjernes for flere mindre byggverk betyr det at det heller ikke må sendes formelt nabovarsel eller fattes vedtak som kan klages på i disse sakene. Det vil fortsatt være mulig å henvende seg til bygningsmyndigheten dersom det er grunn til å tro at naboen ikke har fulgt regelverket. I de tilfellene der det fortsatt er nødvendig med nabovarsel vil det være tilstrekkelig å varsle elektronisk.

Fra 1. juli kan du bygge følgende uten å søke:

  • Garasje, uthus og liknende på inntil 50 m2 inntil 1 meter fra nabogrensen (kan ikke brukes til overnatting)
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2 under forutsetning av at det plasseres 4 meter eller mer fra nabogrensen
  • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner uansett størrelse unntas søknadsplikt
  • Mindre bygg (inntil 1.8 m høy og 10,0 m lengde), kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen

Les mer om forenklingene for kommuner og innbyggere her.