Her er noen av eksemplene Tina Bru fremhever i sin blogg, om de borgerlige sitt forenklings- og avbyråkratiseringsprosjekt.

  • Opphevingen av forbudet mot proffboksing
  • Overføring av reguleringsmyndighet på ferdsel i utmark på snøscooter til kommunene
  • Forandringene i foreldrepermisjonen

Sakene kom frem på pressekonferansen etter torsdagens regjeringsforhandlinger som foregår på Sundvolden.

- Disse sakene en del av noe større. Men alle som hører ”forenklings- og avbyråkratiseringsprosjekt” skjønner jo at det ikke er noe å gjengi på TV. Da er det lettere å si ”nå blir proffboksing tillatt”. Og det synes jeg er helt greit, skriver Tina Bru i sin blogg.

Her kan du lese hele bloggen hennes.