Etter at Svein Flåtten enstemmig var klappet inn på førsteplassen, ble det fremsatt benkeforslag på Karen Anne Kjendlie på plass 2. Det ble dermed en spennende kampvotering mellom Kjendlie og Kårstein Eidem Løvaas som var innstilt på plassen. Resultatet etter at begge kandidatene hadde to forsvarstaler viste 62 stemmer til Løvaas, mot 37 til Kjendlie. Det ble også kampvotering om 3. plassen mellom Kjendlie og leder av Vestfold UH, Ingrid Margrete Hillestad. Her beholdt Kjendlie plassen og dermed endte de øverste plasseringene som innstilt. Deretter var det et enstemmig nominasjonsmøte som klappet inn plassene 5 til 7 før det på plass 8 igjen kom ett benkeforslag. Kampvoteringen mellom Kathrine Ebbesen Rør og Lene Barron var så tett som det kan få blitt, men med en stemme overvekt behold Ebbesen Rør plassen. Den endelige listen over Vestfold Høyre sine Stortingsvalgkandidater ble som følger:

1. Svein Flåtten, 1944, stortingsrepresentant, Sandefjord
2. Kårstein Eidem Løvaas, 1967, journalist, Nøtterøy
3. Karen Anne Kjendlie, 1967, fylkestingspolitiker, Tønsberg
4. Ingrid Margrete Hillestad, 1988, medlemskoordinator, Holmestrand
5. Henning Wold, 1954, fellestillitsvalgt Akademikerne, Tønsberg
6. Bente Foshaug, 1958, jurist, Sandefjord
7. Bendik Rød Karlsson, 1991, student, Larvik
8. Kathrine Ebbesen Rør, 1971, sivilingeniør maskin, Tønsberg
9. Håkon Berg, 1989, student, Tønsberg
10. Grethe Østgård, 1970, jurist, Stokke
11. Lene Holmer Barron, 1977, rådgivende elektro ingeniør, Horten
12. Nils Jakob Røsholt, 1981, daglig leder, Larvik
13. Liv Margit Karto, 1957, student/politiker, Sandefjord

Vestfold Høyre gratulerer alle kandidatene og ser frem til en spennende valgkamp!