Det sa han i forbindelse med at arbeidslivsmeldingen behandles av Stortinget i dag (torsdag).

Arbeidslivsmeldingen, som blir behandlet av Stortinget i dag, bekrefter det vi har visst lenge: Norsk arbeidsliv fungerer i all hovedsak svært godt, og de aller fleste arbeidstakere trives stort sett med arbeidsoppgavene, med kollegaene og med sjefen. Det er bra. Norsk samfunn er preget av høy tillitt, og det reflekteres i et produktivt og fleksibelt arbeidsliv, som igjen er bærebjelken i velferdsstaten.

Sammen med trepartsmodellen er det arbeidsmiljøloven som utgjør grunnplanken i norsk arbeidsliv. Hovedlinjene i loven bør etter Høyres mening ligge fast: Vi skal ha et arbeidsliv med trygge, faste ansettelser, med klare grenser som beskytter arbeidstagerne og et sterkt trepartssamarbeid.

Men loven slik den er i dag fungerer ikke etter hensikten. I noen bransjer er det svært vanskelig å kombinere lovlydighet med forsvarlig drift. Derfor ser vi også så mange som 50 000 lovbrudd i Helse Sør-Øst alene – og det er bare de dokumenterte lovbruddene. Dessverre har regjeringspartiene med AP i spissen et dogmatisk forhold til loven. Som helseministeren sa i vinter er arbeidsmiljøloven ”hellig” for Arbeiderpartiet, og de vil ikke endre et komma.

Høyre vil ha en forsiktig oppmykning av reglene gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og for uttak av overtid. Vi vil legge bedre til rette for bruk av alternative turnusordninger, og vi vil gi næringslivet samme adgang til bruk av midlertidige ansettelser som det staten har.

– Med noen enkle grep vil vi kunne redusere deltidsbruken, senke terskelen inn i arbeidslivet for utsatte grupper og gjøre næringslivet mer fleksibelt, uten at det går ut over arbeidstakernes rettigheter eller behov for beskyttelse, sier Røe Isaksen.

Les også Torbjørn Røe Isaksens innlegg om arbeidsliv i dagens utgaver av DN og Aftenposten.