Det er Dagens Næringsliv som i dag trekker fram Ap-styrte Måsøy i Finnmark. I likhet med mange andre kommuner har Måsøy slitt i årevis med å rekruttere faglært arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren. I tillegg jobbet mange ufrivillig deltid fordi den normale turnusen innebar stillingsbrøker helt ned i fem prosent. Løsningen ble blant annet dyre vikarer formidlet gjennom byråer.

Siden september har Måsøy nå testet ut et prosjektet der sykepleiere går på tolvtimersvakter i åtte dager med påfølgende 13 dagers fri. For første gang fikk kommunen flere søkere til hver stilling. Turnusen er frivillig og brukes i dag av tre av ni sykepleiere.Også helsefagarbeidere har ønsket å gå over til lange vakter og tilsvarende fri. Derfor går flere av dem nå nordsjøturnus i helgene.

- Prøveprosjektet i Måsøy må selvfølgelig evalueres, men så langt ser det bare ut til å være positivt. En slik fleksibel og frivillig turnusordning kan få nasjonal overføringsverdi. Nordsjøturnus i helse- og omsorgstjenesten kan være et av svarene på utfordringene vi står overfor, sier Ingalill Olsen (Ap) til DN.

Rapporten fra forskningsstiftelsen Fafo viser at alternative tunuser med lengre vakter etterfulgt av lengre friperioder, reduserer deltidsbruken og gir fornøyde ansatte. Sykepleierforbundet og Fagforbundet er skeptiske. Det er de som sitter på retten til å gi dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.