Hele verden burde lære av de rødgrønne, har vi fått høre fra Jens Stoltenberg de siste ukene. Den kraftige økningen i antallet nordmenn som ikke har en jobb å gå til, viser at dette er innholdsløst selvskryt.

NAVs nye statistikk viser at det bare i mars er blitt 4200 flere ledige. Sammenlignet med mars 2008 er økningen i antall ledige på hele 69 prosent. Ledigheten øker kraftig, og veksten tiltar. Statistikk fra Eurostat viser også at de fleste europeiske land har en lavere vekst i arbeidsledigheten enn Norge.

-35 bedrifter går nå konkurs hver eneste dag. Krisen rammer ansatte i bedrifts-Norge som mister jobben i tusentall, mens Stoltenberg slår seg selv på brystet. Dette er konsekvensen av at regjeringen leverte en krisepakke hvor hovedgrepet var økte bevilgninger til offentlig sektor, sier Solberg.

Kun økte skatter til det private næringsliv

Byggenæringen fikk være med i regjeringens krisepakke, fordi midlene gikk over offentlige budsjetter. Resten av næringslivet, med én million arbeidsplasser, må klare seg på egen hånd. Alt de har fått av regjeringen, er økte skatter å møte krisen med.

-Regjeringens motvilje mot å bruke skattelettelser for å gjøre det lettere for næringslivet å opprettholde arbeidsplassene,viser at de rødgrønne har gått fullstendig i ideologisk vranglås. Hvis vi bruker bare halve verktøykassa i kampen mot arbeidsledigheten, da taper vi kampen, sier Solberg.

Små og mellomstore bedrifter som slåss for og redde arbeidsplasser har ikke fått noen hjelp av regjeringen, bare økte skatter.

Høyre krever at hele verktøykassa tas i bruk ved at skatter og avgifter på norske arbeidsplasser senkes umiddelbart. Bedrifter må også få utsatt innbetaling av skatt for 2008, slik at ikke staten dytter lønnsomme bedrifter utfor stupet.

Her er noen av forslagene Høyre har fremmet for å stimulere næringslivet:

  • Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger.
  • Utsette innbetaling av skatt, arbeidsgiveravgift eller moms, for å sikre bedrifter pusterom når kredittmarked ikke fungerer!
  • Mer fleksible permitteringsregler med mulighet for 4 dagers uke og en dag permittert slik mange eksportbedrifter ønsker.
  • Varig økning i lønnsomheten for investeringer i norske arbeidsplasser med økt avskrivningssats fra 20 til 25 %. Ble stemt ned i november av rødgrønne.
  • Skattestimulering av opplærings/kompetanseutviklingstiltak i bedriftene og mer 100 mill mer til bedriftsintern opplæring.
  • Det etableres en midlertidig ordning, "Bedriftenes konjunkturfond", som gir bedriftene anledning til å sette av deler av overskuddet fra 2008 slik at det ikke kommer til beskatning våren 2009, men kan skyves ett til tre år fremover.
  • Reversering av skatteskjerpelser for familiebedrifter og angrep på privat eierskap med økt arveavgift og formuesskatt. Det er skatteøkning på verst mulig tidspunkt i historien. Det går utover svært mange lokalsamfunn med få alternative arbeidsgivere i privat sektor.

Les også:

Høyres tiltak for trygghet og optimisme