- Det drives i dag fortsatt sterk forskjellsbehandling av de private og kommunale barnehagene. Halvparten av alle barna går i en privat barnehage, dette vil først og fremst ramme barna, sier Høyres familiepolitisk talskvinne Linda Hofstad Helleland.

Høyre vil ha en raskere opptrapping mot full likebehandling enn det regjeringen legger opp til. Det kommer vi til å følge opp i vårt alternative statsbudsjett.

Regjeringen forventer at de private barnehagene skal gjøre jobben for regjeringen, ved å sørge for full barnehagedekning.

-Samtidig forskjellsbehandler regjeringen de private og kommunale barnehagene, sier Hofstad Helleland.

Årets budsjett bryter med den forventede økningen i tilskuddet til de private barnehagene. De private barnehagene får i dag kun 91 % av det tilskuddet det kommunale barnehagene får. Det betyr at vi fortsatt er langt unna full likebehandling av private og kommunale barnehager.

- Dette er takken de private barnehagene får etter at de har sørget for å bidra til tilnærmet full barnehagedekning, avslutter Hofstad Helleland.