Onsdag la Regjeringen fram stortingsmeldingen «Terrorberedskap». Denne skal følge opp Gjørv-kommisjonens rapport, som dokumenterte omfattende svikt i norsk terrorberedskap da terroren rammet 22. juli 2011.

- Konklusjonene i meldingen kunne vært tydeligere enn de er i dag, sier Anders B. Werp, medlem i justiskomiteen på Stortinget og leder av Høyres beredskapsutvalg.

Høyre mener det er riktig at ansvaret for å følge opp sikkerhet og beredskap skal ligge i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Men det burde vært en sterkere forankring av koordinering og gjennomføring av tiltak på Statsministerens kontor gjennom en egen sikkerhetsrådgiver, slik Høyres beredskapsutvalg har foreslått, sier Werp.

Anders B. Werp sier videre at det er bra Regjeringen prioriterer sambandsutstyr, en nasjonal operasjonssentral og mer trening på "skyting pågår".

- Det er fortsatt riktig å utrede klart definerte terskler for når det er riktig at politiet anmoder Forsvaret om bistand, slik at det blir mindre tvil om når den lokale politimesteren kan vente hjelp, sier Werp.

Mer om Høyres forslag til styrking av terrorberedskapen i VG.

Les Høyres beredskapsutvalgs rapport her.