For første gang på flere år er det en vekst i antall ungdommer som søker seg til yrkesfag. Størst er søkningen til bygg- og anleggsfag (opp 11 prosent) og til helse- og oppvekstfag (opp 8 prosent).

- Det er veldig bra at interessen for yrkesfag er stor. I resten av Europa ser vi en akademisering av videregående. Vi er heldige som har en så stor interesse for yrkesfag, det er viktig for framtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Han sier han er spesielt glad for økningen til helse- og oppvekstfag, og peker på at det er en bransje med stort behov for fagarbeidere både i dag og i tiden framover.

Kunnskapsministeren er også glad for at antallet som hopper av yrkesfag og går over på allmennfaglig påbygg går ned.

Tallene viser at mens antallet som søker påbygg uten å ha fullført en yrkesutdanning har gått betydelig ned, øker antallet som søker påbygg etter først å ha fullført en yrkesutdanning nå betydelig.

- På sikt gir dette en god dobbeltkompetanse som er etterspurt og viktig i næringslivet, og det vil innebære at flere fullfører videregående opplæring. Det er positivt at flere griper denne muligheten, sier Isaksen.

Les hele saken her.