- Størrelsen på petroleumsnæringen gjør at vi er mer sårbare for svingninger i oljeprisen enn noen gang før, og derfor er det nødvendig å starte den langsiktige omstillingen til et lavutslippssamfunn, og ha flere tanker i hodet samtidig, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup.

Regjeringen har en offensiv politikk for å styrke rammevilkårene for næringslivet i fastlands-Norge, blant annet gjennom sterkere satsing på vei og jernbane, forskning og utvikling, miljøteknologi og vekstfremmende skattelettelser. Samtidig skal klimapolitikken forsterkes og integreres i alle politikkområder.

- Norge kan aldri bli et lavkostland. Men vi kan styrke vår konkurransekraft ved å utvikle og ta i bruk klimavennlig teknologi. Da må vi spille på lag med næringslivet og kunnskapsmiljøene. Grønne tanker må kunne omsettes i positive tall i bedriftene, fortsetter Astrup.

Oljeformuen gir Norge handlingsrom til å sette av betydelige midler til teknologiutvikling, bevaring av regnskog og støtte til fornybar energi og en raskere omstilling av transportsektoren.

Som en stor petroleumsprodusent tar vi et ansvar for å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst- og lagring av CO2.

- Innsatsen for redusert avskoging i regnskogen er også et svært effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene i verden, avslutter Astrup.