Grunnlovsendringene om forholdet mellom staten og kirken utfordrer oss på å legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn skal kunne utøve sin virksomhet. I store deler av landet utfordrer dette oss på tilgang på forsamlingslokaler. Høyre ønsker en debatt om hvordan en i fellesskap kan legge til rette for dette, sier Svein Harberg, Høyres livssynspolitiske talsmann.

- Jeg ønsker å reise en debatt om dette temaet. Til syvende og sist er dette noe som de enkelte trossamfunn rundt om i kommunene må ta stilling til, spesielt når det skal bygges nye forsamlingslokaler, understreker Harberg.

Les saken i Vårt Land.