- Dette synes ikke Høyre er godt nok, alle elever må få utfordringer tilpasset sitt faglige nivå. Det er loven, sier kommunestyrerepresentant Håkon Block Valgle. Derfor, etter bestilling fra Høyre, har administrasjonen i Sandnes laget en plan for hvordan vi skal gå fra én elev til 40 elever som tar fag på VGS.

For mer informasjon, ta kontakt med Håkon Block Vagle.