- Regjeringen skryter av alle milliardene de bevilger til vei. Men de bruker ikke mer penger på asfalt. De bruker mer penger på veiadministrasjon, sier Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker til VG.

Siden starten av 2007 har antall ansatte i Statens Vegvesen økt fra 4584 til 6051 . I følge etatens egne tall har det i år kommet 159 nye veibyråkrater, mens det er syv færre ansatte i avdelingen for drift og vedlikehold.

- Her er det helt åpenbart mangel på klar styring fra samferdselsdepartementet og statsråd Kleppa, sier Halleraker til VG.

I statsbudsjettet for neste år legger regjeringen opp til å bygge 11 kilometer ny motorvei og 17 kilometer vei skal trafikksikres med midtdelere, det er en nedgang fra henholdsvis 23 kilometer motorvei og 33 kilimeter midtdeler i år. Regjeringen legger også opp til å asfaltere færre kilometer neste år enn i år.

- Dette er for dårlig av Kleppa og regjeringen. Hun er tydelig ute på glattisen. Nå må de begynne å vise resultater og ikke bare komme med store ord og festtaler, sier Halleraker.