Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner er ikke overrasket over resultatet:

- Vi har vel alle erfaringer med offentlige tjenester som har fått oss til å tenke at resultatene ikke alltid står helt i samsvar med innsatsen.

- Dels bommer det offentlige på resultateffektivitet, som vil si at man ikke får nok igjen for pengene. Og dels bommer man på formålseffektivitet, som vil si at det offentlige noen ganger legger seg borti ting som de ikke burde. Begge deler bidrar til folks oppfatning av at det sløses med ressursene i det offentlige, sier Michael Tetzschner.

12.500 innbyggere har sagt sin mening om det offentlige tjenestetilbudet i den hittil største undersøkelsen i sitt slag. Tilfredsheten med både statlige og kommunale (kommuner og fylkeskommuner) tjenester er målt. Undersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyingsdepartementet.

Mer konkurranse må til
- Løsningen på problemet så vi i en annen spørreundersøkelse nylig, sier Tetzschner, og viser til at 59 prosent av Norges befolkning mener det er riktig at private aktører får konkurrere om å utføre kommunale tjenester, ifølge en spørreundersøkelse fra Synovate.

– Flere tilbydere av tjenestene og økt konkurranse vil gi både befolkning og næringsliv et bedre tjenestetilbud, sier Michael Tetzschner.