- Det er viktig for oss å teste landets infrastruktur, og få innblikk i hvordan passasjerer og næringsliv opplever jernbanen i hverdagen. Derfor har mange av regjeringens transportpolitikere sammen med Venstre reist på mange av landets togstrekninger. Jeg ser frem til å ønske mange besøkende velkommen om bord for å gi oss innspill om hvordan norsk jernbane kan bli bedre, sier Linda H. Helleland.

Etter at Høyre og Frp kom i regjering har man i samarbeid med Krf og Venstre økt bevilgningene til jernbane med ca. 50 prosent. Satsingen på jernbanevedlikehold har økt kraftig etter mange år med økende forfall. I 2015 reduseres etterslepet på bane for første gang på flere tiår.

- Vi opplever nå et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Fra å være i en situasjon der forfallet på bane har økt kontinuerlig, starte vi nå jobben med å hente inn vedlikeholdsetterslepet. Målet til regjeringen er å gi de reisende et mye bedre togtilbud enn de har i dag. Det betyr at vi må gjøre nødvendige endringer i jernbanesektoren slik at flere velge toget, både passasjerer og gods, sier Linda H. Helleland.

Selv om investeringene i jernbane har vært store de siste årene, er det fortsatt mange som forbinder jernbane med forsinkelser, kansellerte avganger og buss for tog. Et av regjeringens viktigste satsinger er å bygge mer bane for å løse utfordringer i dag og bygge landet for fremtiden.

- Alt for mange togpassasjerer opplever i dag forsinkelser, kanselleringer og dårlig tilbud på dagens jernbane. Skal vi bygge Norge, unngå overfylte veier og samtidig nå klimaforpliktelsene trenger vi bedre infrastruktur og vedlikehold. Togtilbudet må bli bedre, det må gå flere tog og togene må gå når de skal, sier Linda H. Helleland.

Tirsdag 17 mars reiser transportkomiteleder Linda H. Helleland videre med Dovrebanen fra Trondheim til Oslo. Du kan følge reisen på sosiale medier - emneknagg #påsporet eller via Linda Hofstad Helleland sin facebook-side.