Formålet med dagen er å øke oppmerksomheten rundt jenters sårbare situasjon i store deler av verden. Hovedmarkeringen skjer i FNs hovedkvarter i New York, men dagen har også fått stor oppmerksomhet i Norge.

- Høyre gir full tilslutning til markeringen av FNs jentedag. Vi ser at jenter i store deler av verden fortsatt diskrimineres kun fordi de er jenter, og hvordan deres helt grunnleggende rettigheter ikke oppfylles. Dette gjelder forhold som retten til å kontrollere sin egen kropp og helse, retten til utdannelse og en fremtid. Diskriminering bidrar til fattigdom og underutvikling, og jenters deltagelse i samfunnet er en grunnleggende forutsetning for utvikling. Samtidig ser vi hvordan jenter rammes særlig hardt av vold og overgrep i konfliktområder verden rundt, sier Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Eriksen Søreide deltok på Plan Norges konferanse om jenter og utdanning på Litteraturhuset i formiddag, som deltaker i et panel om utdannings plass i norsk utviklingspolitikk. Høyre er kritisk til hvordan andelen av utviklingsbudsjettet som går til utdanning har falt under den rødgrønne regjeringen. «Vi vet at politiske signaler fra Norge betyr noe i denne sammenhengen. Utdanning var et hovedsatsningsområde for Høyre og Bondevik II-regjeringen frem til 2005, men ble fjernet i 2007. Utdanning, og særlig utdanning for jenter, er en målrettet og langsiktig vei ut av fattigdom og til kontroll over eget liv», avslutter hun.