- Personfokuset som Kristin Halvorsen har rettet mot Stein Erik Hagen tar fokuset bort fra diskusjonen om hvorfor det er viktig å fjerne den ødeleggende formueskatten. Denne skatten er en trussel mot tusenvis av små og mellomstore bedrifter, som tilsammen sysselsetter over en million arbeidstagere, uttaler Torbjørn Hansen, Høyres næringspolitiske talsmann.

Hansen mener det største problemet med formueskatten er at bedriftseierne må betale formuesskatt uavhenging av om bedriften går med overskudd eller ikke. Dagens formueskatt forskjellsbehandler også grovt mellom ulike typer formue.

- Høyre mener beriftene skal bidra til det norske samfunnet gjennom å betale skatt på overskudd, moms, samt at ansatte i lønnsomme bedrifter betaler personskatt av sin inntekt, fortsetter Torbjørn Hansen.

- Derimot er det meningsløst å karaktisere norske beriftseiere som grådige fordi de ønsker å fjerne formueskatten. Ved å fjerne formueskatten vil vi bidra til å trygge norske arbeidsplasser, avslutter han.