- Alle elever fortjener å bli møtt av en god lærer første skoledag. Elever lærer best med faglig sterke lærere, og da er det her vi må sette inn innsatsen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Med og bedre etter- og videreutdanning

Høyre har prioritert etter- og videreutdanning av lærere høyt og er helt på linje med Utdanningsforbundet som vil ha rett og plikt til etter- og videreutdanning for norske lærere. Tilbud om faglig påfyll gjennom hele yrkeslivet skal gi norske elever enda bedre, mer motiverte og topp engasjerte lærere. I år har 3671 lærere søkt videreutdanning, men kun 1847 har fått et slikt tilbud.

- Det er tydelig at her må noe gjøres. Vi har foreslått å bruke mer penger på dette og vi har foreslått at staten må ta en større andel av kostnadene, fortsetter Aspaker. Med Høyres modell vil ca 4000 lærere årlig kunne få et tilbud om etter- og videreutdanning, noe som er en kraftig forbedring fra regjeringens lave ambisjonsnivå.

Strengere kompetansekrav

I juni 2012 vedtok Stortinget at det skal stilles kompetansekrav til lærere . les mer om det på stortinget.no.

Høyre reagerer på at de nye kompetansekravene ikke skal gjelde dagens lærere.

- For meg er det helt åpenbart at vi må stille de samme kompetansekravene til alle lærere. Jeg ser ingen grunn til at lærerne som underviser i skolen i dag skal holdes utenfor det nye regimet, fortsetter Aspaker.

Etter Høyres syn er det også nødvendig å stille strengere kompetansekrav enn det regjeringen legger opp til. Vi foreslår kompetansekrav tilsvarende 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet og 30 studiepoeng for øvrige fag. For ungdomstrinnet ønsker vi krav tilsvarende 60 studiepoeng i alle lærerens undervisningsfag. Vi vil tilpasse lærerutdanningen til disse målene og koble dette opp mot etter- og videreutdanning for dagens lærere.

- Summen av Høyres forslag vil bidra til at alle elever rundt om i landet blir møtt av godt kvalifiserte lærere på alle nivåer i skolen, avslutter Aspaker.