Ved å klikke deg inn på denne lenken, kan du se lokalpolitisk skolekonferanse på Høyres Hus mandag live. (husk at du må være innlogget Mitt Høyre)

Programmet er:

Registrering fra 09.30.

Kl. 10.00-10.15: ”Velkommen” v/ Jan Tore Sanner, 1. nestleder Høyre

Kl. 10.15-10.45: ”Evaluering av Kunnskapsløftet” v/ Sten Ludvigsen, professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Kl. 10.45-11.15: Samtale mellom Sten Ludvigsen og Kristin Clemet (Civita).

Kl. 11.15-11.30: Pause m/ frukt og kaffe

Kl. 11.30-12.30: NIFUs rapport ”Elevers prestasjonsutvikling – hvor mye betyr skolen og familien?” v/ Jens B. Grøgaard eller Liv Anne Støren, NIFU

Kl. 12.30-13.30: Lunsj

Kl. 13.30-13.45: ”Hvordan kan Høyres skolepolitikere lokalt bygge opp om den gode læreren?” v/ Håvard Tjora, kjent fra serien Blanke ark på TV Norge (løst og morsomt innslag)

Kl. 13.45-14.45: Presentasjon av nasjonale sentrene, og hvordan de kan være en ressurs for skolene lokalt (15 min. hver).

• Lesesenteret, Universitetet i Stavanger v/ leder Åse Kari Hansen Wagner

• Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen v/ leder Jon Walstad

• Fremmedspråksenteret v/ leder Steinar Nybøle

• Spørsmål og kommentarer fra salen

Kl. 14.45-15.00: Pause m/ kaffe og frukt

Kl. 15.00-16.00: Hvordan skal vi satse på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledelse?

• Innspill fra Norsk lektorlag v/ Gro Elisabeth Paulsen

• Innspill fra Utdanningsforbundet v/ Mimmi Bjerkestrand

Kl. 16.00-16.30: ”Hvordan bruke nasjonale prøver i det lokale kvalitetsutviklingsarbeidet?” v/ Astrid Roe, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Kl. 16.30-17.00: Pause m/ kaffe og frukt

Kl. 17.00-18.15: Gode lokale eksempler på Høyre-skolen (15 min. på hver):

• Bærum: Teknologilinjen på Hundsund v/ rektor Nina Fjeldheim og

• Bergen: Leseopplæring på Storetveit skole v/ Harald Victor Hove, skolebyråd

• Drammen: Skoleledelse v/ ordfører Tore Opedal Hansen

• Troms: Overgang ungdomsskole – videregående skole, forebygging av frafall v/ Kent Gudmundsen, fylkesråd for utdanning

Kl. 18.15-18.30: ”Derfor er Høyre best på skole” v/ Elisabeth Aspaker, stortingsrepresentant og leder for Høyres fraksjon i KUF-komiteen