Siden tragedien rammet Norge på fredag, har engasjementet rundt om i landet vokst. Alle partier opplever nå en medlemstilstrømning.Høyre og Unge Høyre har fått over 450 nye medlemmer siden fredag.

– På sommeren er veldig uvanlig å få så mange innmeldinger, sier Lars Arne Ryssdal.

– Jeg tolker det som at menneskene på gaten svarer på den appellen som er gitt av partiledere og andre. Nettopp at den viktigste støtten og æren man kan gi til ofrene, er å slutte opp om demokratiet,sier han.