– Slik systemet fungerer i dag kan 15 mennesker – politikere og interessegrupper, stoppe byggingen av en vei som ville fraktet 20.000 mennesker hver dag. Det kan vi ikke leve med. Vi må få på plass et system som hindrer trenering av veibygging, sier Linda H. Helleland til DN.

Helleland ønsker at statlig planlegging i hovedsak skal gjelde for alle europaveier og omfattende jernbaneprosjekter som Intercityplanen. Samtidig er hun glad for at regjeringen har tatt noen grep allerede:

- Regjeringen har unntatt 13 store vegstrekninger, blant annet E6 fra Fauske til Kirkenes, fra tidkrevende konseptvalgutredninger, som reduserer planleggingstiden med minst 2 år. Samferdselspolitikere fra Arbeiderpartiet har uttalt at «Det hadde vært bra å fått ned planleggingstiden tidligere, men skikkeligheten tok overhånd». Endelig vises det handling.

- Statlig plan er bare brukt 5 ganger tidligere i veisektoren. Etter regjeringsskiftet har vi varslet at det både på E39 Hordfast og E16 Oslo-Hønefoss skal være underlagt statlig planlegging.

Helleland er fullt klar over at forslaget som betydelig reduserer lokaldemokratiet provoserer.

– Ja, nå pusher jeg på. Nå må det komme en løsning på dette, sier hun.

Hun peker på at utsatte veiprosjekter går på bekostning av både gode ferdselsårer for næringslivet og sikkerhet på veien. I tillegg øker kostnadene på bygging år for år.

– Vi kan ikke ta hensyn til uenighet mellom lokale ordførere landet over. Vi bygger ikke europavei for å redde lokale bakerier, sier Helleland, som understreker at lokale interesser skal bli hørt.

– Jeg er opptatt av at de skal bli lyttet til, men det må være en begrensning for antall innsigelser, sier hun.