Av Sylvi Graham, stortingsrepresentant Høyre

I fjor vedtok Verdens Helseorganisasjon et mål om å redusere antall tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025. Kampanjen heter «25 innen 25.

For å nå målsettingen «25 innen 25» er det utrolig viktig med forebyggende tiltak mot tobakk, overforbruk av alkohol, få folk i fysisk aktivitet og føre et sunt kosthold. Ved siden av disse forebyggende tiltakene setter Kreftforeningen innsats mot livmorhalskreft som det høyest prioriterte tiltaket i arbeidet.

Utviklingen i antallet som ikke overlever går i gal retning. Innen 2030 er antall dødsfall forventet å stige til 430.000, 99 prosent av disse i lavinntektsland. På grunn av svake helsesystemer - mangel på screening, vaksinasjon og behandlingsmuligheter er livmorhalskreft en dødsdom mange steder i verden.

Regjeringen har som mål å videreutvikle innsatsen innen global helse. I Norge ble HPV-vaksine introdusert i 2009 som tilbud til alle jenter i 7. klasse. Det utredes nå om også gutter og eldre jenter skal få tilbud om vaksine. Dagens vaksiner beskytter mot to typer virus som forårsaker 70 prosent av livmorhalstilfeller. Vaksinene har vært tilgjengelig på markedet siden 2007, og er inkludert i nasjonale vaksinasjonsprogram i rundt 50 land, hovedsakelig høyinntektsland. På sikt kan HPV-vaksinen, sammen med regelmessig screening, så godt som utrydde livmorhalskreft.

GAVI har blitt en svært anerkjent aktør innenfor global helse. De har etablert solide systemer for innkjøp og distribusjon av vaksiner som har hatt en betydelig påvirkning på den fremgangen vi de senere årene har sett på de helserelaterte tusenårsmålene. GAVI har nå også tatt inn HPV-vaksinen i sin portefølje.

Høyres stortingsgruppe og Kreftforeningen inviterer nå til et seminar for å løfte bevisstheten om det globale omfanget av livmorhalskreft. Vi ønsker å bidra til bevissthet om det globale omfanget av livmorhalskreft og de negative virkningene av livmorhalskreft i et kvinne- og utviklingsperspektiv. Ved å synliggjøre verdien av HPV-vaksinasjon i utviklingsland og den internasjonale vaksinealliansen GAVI sin rolle i dette arbeidet, kan vi sammen klare å bekjempe problemet.