I undersøkelsen som er gjennomført av Perduco Opinion for Magasinet for fagorganiserte svarer 38 prosent Fellesforbundets medlemmer at de ønsker at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Hele 49 prosent ønsker seg et regjeringsskifte ved høstens valg, og 13 prosent er usikre.

- Det viser at blant ansatte i privat sektor ser mange at borgerlig side vil ha en bedre næringspolitikk og trygge arbeidsplassene i eksportrettet sektor. Mange har nok også merket seg at Høyre snakker om samferdsel og en ny, offensiv energipolitikk, sier arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Skremselen biter ikke

Fellesforbundet regnes som en av Arbeiderpartiets sterke støttespillere, og nettopp derfor er den kritiske holdningen til den rødgrønne regjeringen overraskende.
- Tallene viser at Arbeiderpartiets skremselspropaganda på arbeidslivsfeltet ikke biter. De fleste i privat sektor forstår at bedriftene og de ansatte sitter i samme båt, de må samarbeide for å møte en knalltøff konkurranse fra utlandet, sier Røe Isaksen.

Han håper ledelsen i Fellerforbundet og i LO forøvrig merker seg tallene nå som vi går inn i valgåret 2013.

- Høyre har jobbet aktivt for å bygge ned barrierene mot medlemmer i fagforeningene. Jeg håper Roar Flåten også merker seg disse tallene. Han har drevet partipolitisk valgkamp for de rødgrønne i flere måneder nå. Hvorfor er han ikke interessert i å lytte til medlemmene sine?

Lover kamp om velgerne

Røe Isaksen ser frem til valgkampen og lover kamp om velgerne, også de fagorganiserte.

- Det blir kamp om hver eneste velger, også tillitsvalgte i Fellesforbundet som ikke lenger kjøper argumentene fra et Arbeiderparti med skremselspropaganda på autopilot, avslutter han.