- Jeg fordømmer på det sterkeste den avskyelige terrorhandlingen som har rammet Frankrike i dag, sier statsminister Erna Solberg.

- Vi står sammen med det franske folk i sorgen. Min dypeste medfølelse går til etterlatte og pårørende. Dette er et forsøk på å skremme europeisk presse til selvsensur og et angrep på en kjerneverdi i vårt demokrati – ytringsfriheten. En verdi vi alltid må forsvare og beskytte, understreker Solberg.

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak attentatet, men avisen Charlie Hebdo har tidligere publisert artikler med islam-kritisk satirisk innhold. Angrepet må også sees i lys av Frankrikes engasjement i konfliktområder i Midtøsten og Nord-Afrika.

Frankrike har høynet sitt beredskapsnivå. Frankrike har over lengre tid hatt et forhøyet beredskapsnivå, dette medfører blant annet at det settes nasjonal krisestab samtidig som en rekke spesialenheter settes i beredskap og det utøves forsterket kontroll på strategiske steder Også i Norge har flere redaksjoner iverksatt sikkerhetstiltak.

- Slike aksjoner har tidligere hatt en smitteeffekt, men vi har ingen indikasjoner om noen nye trusler mot Norge, sier Solberg til VG.