- Motløshet kan ta overhånd, man tilbringer ofte mye tid alene, og kan utvikle depresjon og angst. Da kan det ta lenger tid å finne seg jobb, sier Heggelund (bildet til venstre), før han legger til:

Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

─ Med tanke på holdningen til mange arbeidsgivere kan det bli enda vanskeligere å finne veien tilbake til arbeidslivet, fortsetter han og viser til en artikkel i bladet Psykisk helse som meldte at terskelen for å ansette mennesker med psykiske lidelser er høy. Det kan være flere grunner til det, men fordommer basert på manglende kunnskap er nok noe av forklaringen.

Det finnes i dag ordninger for arbeidsledige med en psykisk diagnose, men Tone Trøen helsepolitisk talsperson i Høyre og Heggelund ønsker å foreslå forebyggende psykisk helsehjelp for mennesker som mister jobben. Det betyr at man, for eksempel når man søker om dagpenger, også blir spurt om man ønsker samtale med psykolog.


─ Det er viktig at dette er et tilbud som ikke forsvinner, men at man kan bruke det når man selv føler at man har behov for det, sier Trøen.

─ Det kan godt hende man ikke føler man trenger en slik samtale i det man blir arbeidsledig. Men hvis det å finne ny jobb tar tid, og man opplever at man er i en ond spiral, kan behovet melde seg. Forebyggende samtaler hos psykolog kan dermed også være motiverende, mener hun.

─ Regjeringen har psykisk helse som et av de viktigste satsingsområdene og vil være viktig i både den varslede folkehelsemeldingen og meldingen om primærhelsetjenesten, sier Tone Trøen.

Hun registrerer at Psykologforeningen gikk ut mot forslaget, men tror nok de vil kunne komme til enighet.

─ Flere psykologer i kommunene er svaret, mener hun.