Mange foreldre opplever hvert år at skolen har regler der barn ikke får lov til å sykle til skolen før man når en bestemt alder, på tross av at foreldrene mener deres skolevei er trygg nok og deres barn er trafikktrygg. Saken engasjerte Høyres Landsmøte 2014, som vedtok at det må skal være foreldrene som bestemmer det.

Nå følger regjeringen opp, og vil endre regelverket som gjør det mulig for skolene å nekte dette. Det gleder leder i transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland.

- Det er veldig gledelig at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ordnet opp, og ønsker et regelverk der foreldrene blir hørt. Høyre har tillit til foreldrene tar de beste avgjørelsene for barna sine, og så frem til at skoleveien er trygg kan vi ikke se hvorfor skolen skal kunne overprøve foreldrenes ønske, sier Helleland.

Hofstad Helleland lister opp en rekke positive effekter av at barn sykler til skolen:
- Vi vil at flere skal ta sine daglige reiser på sykkel og til fots, og skal doble andelen syklende innen 2017. Dessverre er Norge en sinke som sykkelnasjon. Gode sykkelvaner skapes fra barndommen av, men da må det være mulig for barna å velge sykkel til skolen.

-At barn sykler til skolen har dessuten mange bonusfordeler. For det første er barn som er i aktivitet om morgenen mer mottakelig for læring, for det andre er det bra for helsen og for det tredje fører det til at færre barn må kjøres på skolen og færre biler ved skoleporten er bra for trafikksikkerheten.

Hun forteller at mange foreldre har tatt kontakt med henne etter at saken gikk i media i etterkant av Høyres landsmøte i vår. (Lenke til saken i NRK i vår)

- Responsen har vært helt formidabel, og vi får høre om barn helt opp i 11, 12, til og med 13-årsalderen som ikke får sykle til skolen fordi skolens regelverk er rigid. De forteller at mange barn som sykler sammen med foreldrene til barnehagen blir nektet dette når de begynner på skolen og det ødelegger for den fine progresjonen deres i sykkelferdighetene.

Hun understreker at trygge skoleveier er en viktig forutsetning, men at siden skoleveien er ulik for ulike barn, kan man ikke ha et felles regelverk som være likt for alle. Hofstad håper dette nå leder til at flere skoler diskuterer med foreldrene på sin skole om hvordan de sammen kan sørge for at elevene sykler eller går til skolen.

- Samspillet mellom skole og hjem er viktig, og jeg oppfordrer skoler til å grundig inn i dette sammen med foreldrene. Mange skoler har lagt seg på det mest mulig restriktive regelverket, men jeg tror foreldrene nå sammen med skolene vil kunne komme frem til gode løsninger i fellesskap.

Endringen i regelverk skal først ut på høring, og Hofstad Helleland håper endringen kan være på plass til våren.