- Ordningen skal stimulere boligeierne til å ta miljøvennlig valg, ved å gjøre det mer lønnsomt for den enkelte å gjennomføre tiltak som reduserer energibruk og klimagassutslipp. Det blir vesentlig enklere og mer ubyråkratisk for boligeiere å få støtte. Det er en vinn-vinn for forbrukerne og miljøet,sier miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup.

Også tidligere er det blitt gitt tilskudd til energitiltak i boliger, men nytt for årets ordning er at man slipper å søke om støtte på forhånd, samt at støttebeløpet for tiltakene har økt. Det eneste man trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på enova.no. Da vil du som boligeier få pengene du har krav på direkte inn på konto. I tillegg til denne forenklingen gis det også tilskudd vedfjerning av oljekjel og -tank, varmegjenvinning av gråvann og egen el-produksjon.

- Boligeieren kan selv velge å kombinere de ulike tiltakene. For eksempel vil de som ønsker å bytte ut oljefyren sin med en væske-til-vann varmepumpe med energimåling, kunne få opptil 40 000 kroner i støtte, sier Nikolai Astrup.

Daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Rolf Iver Mytting Hagemoen, har stor tro på den nye ordningen og forventer at flere boligeiere velger å bytte ut fossil fyringsolje med en miljøvennlig og energieffektiv varmepumpe.

- Vi mener regjeringen nå har tatt flere riktige grep for å fase ut fossil oppvarming i byggsektoren. I statsbudsjettet for 2014 ble avgiften på fossil fyringsolje økt med 1 krone per liter. Når støtten fra Enova nå økes tror vi at mange boligeiere vil bytte ut sin gamle oljefyr med en miljøvennlig varmepumpe,sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Det å bytte ut et oljefyringsanlegg med en varmepumpe har en rekke positive miljøgevinster. I mange storbyer er det om vinteren helseskadelige lokale utslipp. Varmepumper gir ingen lokale utslipp og bidrar til bedre byluft. Svært mange av oljefyringsanleggene er gamle med nedgravde tanker som utgjør en stor forurensningsfare.

Enovas nye boligportal finner du på www.enova.no. Der kan du enkelt velge tiltak og undersøke hvor mye du vil få i støtte.