Nominasjon av kandidater foretas av medlemmer av Høyres stortingsgruppe eller sentralstyre, men alle Høyres medlemmer inviteres til å komme med forslag. Dersom du har et godt forslag, kan du for eksempel sende det sammen med en kort begrunnelse til en stortingsrepresentant fra ditt fylke.

Om Sjur Lindebrække

Sjur Lindebrække (f. 1909 på Voss, d. 1998 i Bergen) var en av Høyres mest sentrale politikere i etterkrigstiden, og omtales blant annet av historiker Francis Sejersted som ”det moderne Høyres far.” Han var stortingsrepresentant 1945-53, Høyres 2. viseformann 1950-54 og Høyres formann 1962-70.

Lindebrække var en forkjemper for liberale ideer og la avgjørende vekt på at politikk må bygge på tillit til enkeltmennesket. Velfungerende, demokratiske samfunn forutsetter en høy grad av tillit mennesker i mellom og tillit mellom mennesker og institusjoner. Skal slik tillit skapes, vedlikeholdes og styrkes i et samfunn, må politiske myndigheter og politiske ledere møte enkeltmennesket med tillit. Samtidig kreves av politikere at de på tvers av politiske og ideologiske grenser evner å samarbeide om å verne demokratiske spilleregler og demokratiske institusjoner. Sjur Lindebrække var da også en politiker som søkte samarbeid for å finne løsninger på tidens utfordringer. Lindebrækkes ”tillitspolitikk” bygde på et sterkt forsvar for liberale ideer om enkeltmenneskets verdighet og rettigheter, eiendomsrett og økonomisk frihet. Hans engasjement for at fred, frihet og menneskerettigheter skulle komme mennesker verden over til gode, gjorde ham også til en naturlig representant for Høyre i Stortingets Nobelkomité.

Om prisen

Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter deles ut etter vedtak i en uavhengig priskomité. Prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet.

Juryen

Juryen består i 2012 av Jo Benkow (leder), Inge Lønning, Eirik Moen (International Democrat Union), Eva Gustavsson (Jarl Hjalmarssonstiftelsen) og Geir Flikke (NUPI). Nominasjoner sendes politisk rådgiver i Høyres Hovedorganisasjon og sekretær for juryen, Morten Skauge, innen fredag 16. mars på e-post morten.skauge@hoyre.no

Tidligere prisvinnere:

2011: Julio Cesar Rivas Castillo/ JAVU, Venezuela

2010: Det Maldiviske Demokratiske parti, Maldivene

2009: VMRO-DPMNE ved Antonio Miloshoski, Makedonia

2008: Mart Laar, Estland

2007: Belarussian Popular Front og United Sivil Party ved Alaksej Janukevich, Hviterussland