Justisminister Anders Anundsen og regjeringen foreslår å bruke 165 millioner kroner på å få nyutdannede polititjenestemenn og kvinner i jobb.

- Dette er en helt nødvendig bevilgning for at vi skal kunne oppfylle regjeringens nasjonale målsetting om 2 polititjenestemenn per 1000 innbygger i løpet av 2020, sier Anders Anundsen.

FrP-statsråden understreker at forslaget om å bevilge 165 millioner til dette formålet kommer på toppen av midlene som skal brukes til å beholde alle de som inneværende år tiltrer og har tiltrådt nye stillinger i politiet.

- Vi vet også at rundt 300 tjenestemenn og kvinner vil gå over i pensjonistenes rekker eller av andre årsaker slutte i politiet kommende år. De stillingene som blir tomme skal fylles opp av nyutdannede politifolk, og i tillegg vil vi altså bevilge penger til å ansette ytterligere 350 personer i politiet. Det betyr i praksis at vi i løpet av 2015 vil kunne se godt over 600 nye ansikter i politiet, forklarer Anundsen.