- Hvert enkelt barn som har blitt gjenstand for omsorgsovertakelse har krav på at det utføres tilsyn. Det er svært bekymringsfullt når rapporteringer viser at kommunene mangler tilsynsførere til mange barn, sier Linda Hofstad Helleland, som foreslår å endre tilsynsordningen i barnevernet.

Regjeringen omtaler selv tilsynet av barnevernet i statsbudsjettet, der de påpeker at hele 5 prosent ikke får det individrettede tilsynet i institusjon som de har krav på. I tillegg er det hele 10 prosent av barna som er under det kommunale barnevernets ansvar som ikke har fått oppnevnt tilsynsfører. Med tanke på at disse barna er i en meget utsatt, og ofte svært sårbar, posisjon, er dette en uholdbar situasjon som forslagsstillerne forventer at regjeringen tar tak i, sier Høyres familiepolitiske talskvinne.

Det er tilfeller av omsorgssvikt i fosterhjem og institusjoner både med og uten tilsyn. Tilsynsførere skal ha tilgang til fosterhjem så ofte som nødvendig, og tilsynet skal legges opp slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsførere uten at fosterforeldre er tilstede. Det er viktig å sørge for tilstrekkelig antall tilsynsførere, samt å utarbeide en strategi for rekruttering og skolering av disse, hevder hun.

Barneombudet har nylig gitt ut rapporten "Maktesløst tilsyn", som viser at tilsynet med barnevernet ikke fungerer godt nok. Rapporten viser at det er store forskjeller i det tilbudet barn får. Videre viser rapporten at klagesystemet ikke virker, at barn ofte ikke kjenner muligheten for å klage, og at den ikke gir nødvendig garanti for at barn i kontakt med barnevernet får det tilbudet de har krav på.