Høyre foreslår å styrke forsvaret i dagens budsjettdebatt i Stortinget. – Forsvaret har store underliggende ubalanser og problemer, sier forsvarspolitiske talsmann Ivar Kristiansen. Kristiansen er bekymret for at regjeringen gjennom flere år ikke har vist vilje til å løfte frem problemstillingene eller prioritere ressurser for å samstemme oppgaver og ressurser forsvaret har tildelt

Til sammen, siden 2008 har Høyre foreslått å styrke forsvaret med 3,26 milliarder. I 2013 foreslår vi 616 millioner mer.

– 2013 er et viktig år for Forsvaret. Det er ny begynnelsen på omstilling og modernisering, særlig i Luftforsvaret der kampflyanskaffelsen nå starter. Samtidig ser vi at flere av forsvarsgrenene har utfordringer med bemanningen, både å rekruttere og beholde flinke folk i tjenesten, forteller Kristiansen.

I sitt alternative budsjett foreslår Høyre en høyere beredskap, også i Forsvaret. Øvelser og samtrening, helikopterkapasitet og spesialstyrker. Heimevernet styrkes med midler til øvelser og utstyr og Kystvakten får midler til å seile mer i fiskevernsonen og økt tilstedeværelse i norsk myndighetsområde. Høyre mener også vi må ta mer ansvar for veteranene og styrker dette med 56 millioner.

-Vi tar tak i de store utfordringene i Forsvaret. De fleste av oss oppdager ikke disse problemene til hverdags. Hvis vi ikke tar grep vil de avdekkes den dagen vi virkelig trenger forsvarets kapasiteter, avslutter Kristiansen.