Det vil åpne for at for eksempel vår norske boksestjerne Cecilia Brækhus og andre norske proffboksere mest sannsynlig kan gå kamper på norsk jord allerede fra neste år.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for at profesjonell boksing kan utøves i Norge. Oppheving av proffbokseloven er en forutsetning for å oppnå dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

En oppheving av proffbokseloven vil innebære at profesjonell boksing blir regulert av knockutloven og den tilhørende knockoutforskriften i likhet med andre kampaktiviteter som tillater knockout.

- Regjeringen mener at utøvelse av profesjonell boksing bør skje innenfor rammen av et enhetlig nasjonalt regelverk som ivaretar grunnleggende sikkerhetskrav til aktiviteten. En samordning av lovverket vil være klargjørende og vil sikre at alle kampaktiviteter som tillater knockout behandles på grunnlag av samme regelverk, sier Widvey ifølge departementets hjemmeside.