I 2005 kom det inn til sammen 473.000 forhåndsstemmer under hele forhåndsstemmeperioden.

Den enkelte står fritt til å bestemme om man ønsker å avgi forhåndstemme eller stemme på valgdagen. Forhåndsstemmingen organiseres av kommunene og kan finne sted fra10. augusttil fredagen før valgdagen 14. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor fylket du er registrert som bosatt i,vil du få utdelt en hvit stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også benytte medbrakt stemmeseddel fra eget fylke.

Les mer om hvordan du forhåndstemmer her.