Det kommer frem i Finansavisen torsdag 15. august.

Her står en rekke skatteadvokater frem og påpeker at formuesskatten er skadelig for næringslivet.

- Som skatteadvokat med mer enn 20 års erfaring skjønner jeg ikke hvordan denne masteroppgaven fra NHH kan tas til inntekt for at formuesskatten ikke er skadelig for næringslivet. Jeg er enig med Høyre og Erna Solberg i at formuesskatten skaper problemer for norske bedrifter, sier skatteadvokat Finn Eide i Deloitte Advokatfirma til Finansavisen.

- (...) mitt syn er at formuesskatten er belastende for næringslivet. Det har jeg sett flere eksempler på. Jeg kjenner til flere bedrifter som ikke har likviditet, mens som likevel er i formuesskattposisjon. Resultatet er at eierne må selge eienddeler og ta ut utbytte for å betale formuesskatten, sier skatteadvokat Einar Bakko i Selmer.

- Med dagens rentenivå innebærer formuesskatten at marginalskatten på kapitalavkastning kommer opp mot 65 prosent, legger han til.

En av konklusjonene er at formuesskatt vanligvis betales ved at de aksjonærene som blir ilignet formuesskatt tar ut utbytte fra selskaper for å dekke skatten, skriver Finansavisen.

- Dette bekrefter det man også ser i praksis, bedriftene tappes for midler som skajonærene og selskapet egentlig kunne tenkt seg å bygge selskapet videre med. Norske selskaper med utenlandske eiere får således et betydelig fortrinn fremfor norske bedrifter eid av norske aksjonærer, sier Eide til Finansavisen.

I tillegg må mange av de undersøkte bedriftene utbetale et utbytte høyere enn årsresultat for å dekke eiernes formuesskatt.

- Dette bagitaliseres ved å slå fast at de virksomheter der eiereb er i posisjon til å betale formuesskatt har god likviditet - og slik sett tåler belastningen. Hvor lenge en tåler denne belastningen sies det intet om, men det kan ikke være tvil om at man over tid ikke kan ta mer ut av selskapet enn det tjener. Over år vil en utbyttepolitikk der nab tar ut mer enn hva man tjener medføre at egenkapitalen går tapt.

Skatteadvokat Anders Heieren i Arentzen legger også til at klienter ser seg nødt til å rømme landet på grunn av at formuesskatten tapper bedriftene for kapital.

Les hele saken i Finansavisen torsdag 15. august.

Les også: Derfor er formuesskatten skadelig.

Les også: Høyere investeringer må til.

Les også: Formuesskatt er negativt for bedrifter og arbeidsplasser.

Les også: Jo, formuesskatten er skadelig.