Regjeringens nye avtale med NSB gjør at Flytoget kan miste 1,2 mill passasjerer, skriver NTB.

- Dette viser at NSB er klare for å knive med konkurrenter. Dersom de skal få lov til å kjøre mot flytoget, synes jeg også de må være villig til å konkurrere på andre strekninger. Likt for likt, fastslår Høyres Ingjerd Schou.

Reformere

Høyre ønsker å reformere jernbanesektoren, slik man gjorde med luftfartssektoren sist Høyre satt i regjering. Da ble Avinor opprettet.

- Nå har vi fått mer moderne flyplasser, effektiv drift og et godt flytilbud. Gardermoen er brøytet 10 minutter etter det starter å snø, og køene i sikkerhetskontrollen er korte. Vår modell vil gjøre det samme for jernbanesektoren. Men da trenger vi mer mangfold i jernbanemiljøet, fastslår Scohu.

Vinn-vinn

I behandlingen av statsbudsjettet for 2012 ønsket både Høyre, KrF og FrP å åpne for en veloverveiet konkurranseutsetting av jernbanestrekninger i Norge. Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt som et prøveprosjekt i 2004. En evalueringsrapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viste at det offentlige fikk lavere pris, passasjerene bedre kvalitet. Samtidig fikk ikke arbeidstakerne dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

- Den klassisk vinn-vinn- situasjon som regjeringen sier fra seg på grunn en ideolosk angst mot private løsninger, sier Schou.

Les mer om Høyres alternative transportplan her.