- Den første som dristet seg frempå med et partipolitisk budskap, var nettopp Fabian. I Oslo har ordningen med såkalt brukervalg for hjemmehjelpstjenester vært en kampsak for Høyre gjennom mange år. Til motstand fra venstresiden har Høyre lyktes med å etablere denne valgfriheten både for eldre og andre som behøver hjemmehjelp.

Jeg synes Fabian på en flott måte fikk frem hva dette dreier seg om, nemlig at eldre og hjelpetrengende mennesker fortjener å bli behandlet som selvstendige mennesker. At du behøver hjelp må ikke føre til at du mister muligheten til selv å velge hvem som skal komme inn i ditt hjem.

Dessverre synes jeg ikke Fabian fikk noe ordentlig svar, hverken fra Trondheims Ap-ordfører Rita Otervik eller andre i panelet. Til gjengjeld Synes jeg ordføreren i Nesodden, SVs Christian Hintze Holm, sa noe annet vi bør legge oss på minne: Arbeidet mot fremmedfrykt og rasisme er ikke over med det vi har opplevd nå. Den kampen må vi fortsette med tyngde også i fremtiden.

Ellers støtter jeg også Fabians oppfordring til Justisministeren og Regjeringen om ikke å gjemme seg bak den nyoppnevnte kommisjonen som skal se på hendelsene 22. juli. Det er forståelig at det stilles mange spørsmål ved politiets håndtering av det som skjedde i Oslo og på Utøya.

Likevel må vi ikke glemme at det er mennesker av kjøtt og blod som ble satt til å håndtere en uvirkelig og svært uoversiktlig situasjon. Feil ble sikkert begått, og de må vi lære av. Men la ikke jakten på feil og syndebukker ta av. Justisministeren og Regjeringen skylder de mange politifolkene å stille opp og ikke la dem bli stående alene i møtet med de kritiske spørsmålene.

Petter Steen Jr.

Ordfører i Haugesund