Kø på innfartsveiene mot Oslo, Stavanger og Bergen koster private og næringsliv rundt fire milliarder kroner i året, skriver Dagens Næringsliv. Rushtimene fører ofte med seg to til tre ganger så lang kjøretid.

E18 vestfra mot hovedstaden blir av DN beskrevet som trafikkens "versting", med opp mot 100.000 biler daglig på virkedager. Kun E18-forsinkelsene alene er kostandsberegnet til 1 milliard kroner årlig for privat kjøring og yrkestrafikk med mindre biler. Inkluderer vi også tunge lastebiler, kan vi doble beløpet, skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Ber om ny E18

– Det er vestkorridoren som er den virkelige nasjonale flaskehalsen. Den er også et nasjonalt anliggende for næringslivet, og medfører store tapte inntekter. Vi må ha den nå, ellers havarerer systemet, sier Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh til DN.

Bærum-ordføreren menerny E18 er avgjørende både for kollektivtrafikk og byutvikling.

– Den trengs for bussene. Tog kan uansett ikke ta trafikkveksten. Og Asplan Viaks analyse for oss viser at ny vei kan åpne for 10.000 nye boliger i området, sier Krogh.

OPS-prosjekt

Ifølge Høyre-nestleder Jan Tore Sanner er det ingen tvil om at byenes køplagede innfartsveier har vært underprioritert i årevis.

- Regjeringen har ikke levert5, noe som har gitt næringslivet store ekstra kostnader og dermed konkurranseulemper. Selv fiskefordelingsbedrifter på Vestlandet og Lerum i Sogndal har overfor meg vist stor interesse for E18 ved Oslo. Dette er deres vei mot markedet. Situasjonen i Oslo og Akershus angår hele landet, sier Sanner til DN.

- Vi støtter Asker- og Bærum-ordførerne. Vi har gått inn for at ny E18 mot Oslo skal realiseres fort og effektivt gjennom et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Oslo og Akershus har selv gått inn for en slik helhetlig utbygging, legger han til.

Les saken i torsdagens DN, eller på dn.no.