- Når vi bruker milliarder på dette, mener jeg Forsknings-Norge også påtar seg en forpliktelse. Nå trengs et taktsikfte, sier Røe Isaksen.

Stortinget starter snart behandling av norsk deltagelse i neste runde av EUs forskningssamarbeid Horisont 202, og studentutvekslingsprogrammet Erasmus+. Deltakelsen i disse programmene krever større kontigent enn tidligere.

- Regjeringen ønsker at Norge skal fortsette deltakelsen. Det gir tilgang til resultater og nettverk, og gi mulighet til å påvirke EUs politikk gjennom forskning, sier Vidar Helgesen.

Kilde: Aftenposten