- Dette er noe helt annet enn naturfagsrommet jeg husker fra ungdomsskolen, her kan man virkelig forske og oppdage nye ting, ikke bare gjøre forsøk basert på standardoppskrifter.

- Jeg er veldig glad for at Høyres landsmøte vedtok forslaget om den teknologiske skolesekken, det betyr at flere skoler vil få muligheten til å investere i bedre utstyr, sier Hove.

Hva er en forskerfløy?

Det er en fløy bestående av mange rom, til bruk i realfagsundervisningen. Det skiller seg vesentlig fra de tradisjonelle naturfagsrommene med utstoppede fugler og gamle reagensrør. De har topp moderne teknologisk utstyr i millionklassen, og formålet er at elevene virkelig skal forske, ikke bare gjøre forsøk hvor resultatet er gitt på forhånd. Målet er å fremme interessen for realfag, fremme kompetansen til elevene innenfor realfag, og stimulere til teknologisk innovasjon på en annen måte enn tidligere. Dette er en del av den tunge realfagssatsingen som nå gjøres i Bergensskolen. Alle skoler skal etablere samarbeidsordninger med eksterne aktører (akademia eller næringsliv) innenfor realfag, og alle nye eller rehabiliterte skoler vil få slike forskerfløyer.

- Selv om vi nå har planer for mange slike forskerfløyer på flere skoler, trenger vi også kompetente lærere. Da er det veldig synd at regjeringen ikke fant rom for dette i RNB.

- Vi trenger også færre bindinger fra staten på hva EVU-midlene kan brukes på. I Bergen har vi lyst til å satse tyngre på realfag, da er det synd at regjeringen detaljstyrer på hvilke lærere som skal få et kompetanseløft, heller enn vi selv får prioritere realfag fremfor eksempelvis mat og helse, avslutter Hove.