- Jeg mener dette viser en forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske råkjørere, en norsk sjåfør hadde mistet førerkortet på stedet med samme oppførsel, sier Ingjerd Schou.

Høyre har med bakgrunn i denne saken spurt regjeringen om norsk lovverk er tilstrekkelig for å beskytte uskyldige trafikanter mot slik uvettig kjøring. Etter påtrykk fra Høyre svarer justisministeren at «trafikkovertredelser begått av utenlandske sjåfører medfører noen særskilte utfordringer som jeg ønsker å se nærmere på.»

- Dette er bra, men problemet med utenlandske sjåfører som ikke følger norske lover og regler ser ut til å bli stadig større. Det haster å få på plass tiltak for å få bedre kontroll med næringen, sier Schou.