- Regjeringens manglende vilje til å satse på forskning er alvorlig og urovekkende for landets konkurransekraft, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.

I fjorårets budsjett svekket regjeringen forutsigbarheten i forskningen ved å avvikle forskningsfondet og fjerne gaveforsterkningsordningen. Dette advarte Høyre mot. Det er ingen tegn i årets budsjett til at regjeringen vil ta grep for å styrke den private forskningsinnsatsen, til tross for at det er her Norge skiller seg ut negativt i forhold til våre konkurrenter.

- Det er trist at regjeringen gjennom flere år ikke har klart å omsette planer og visjoner til konkrete satsinger i budsjettene. Årets forslag til statsbudsjett understreker bare behovet for Høyres nye ideer og bedre løsninger for norsk forskning. Høyre vil tydeligere prioritere kunnskapsutvikling for fremtiden, avslutter Warloe.

Gå tilbake til statsbudsjettsiden her.