Intervjuet i Aftenposten 12. oktober 2009.

Fra 2003 til 2007 var han byråd for finans, kultur og næring i Bergen kommune. Fra 2007 var han byråd for kultur, idrett og næring.
- Hva blir den største forskjellen, tror du? - Nå skal jeg jo ha ansvar for forskning, så det blir et nytt felt for meg.

-Med et litt utvidet kulturbegrep, så kan vel høyere utdanning og forskning inkluderes?
- Nei, det blir en sammensausing jeg ikke har sans for. Det jeg imidlertid er opptatt av, er at det i skjæringspunktet mellom kultur og forskning ligger viktige
overføringsverdier som handler om kreativitet og innovasjon. Det vil jeg jobbe for, å skape et klima for utveksling av ideer, på kryss og tvers av disse profesjonene. Det er alltid vanskeligere å få tak i gode ideer enn å få tak i penger, selv nå under finanskrisen, sier Warloe.

- Hva blir den største utfordringen?
- Det satses for lite på forskning i Norge, både offentlig og privat. Som et lite land er vi nødt til å satse på å bli best på noen områder, vi må holde på de talentene vi har og vi må tiltrekke oss nye. Vi må ha utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer som er i verdensklasse, sier Warloe.

- Og det har vi ikke i dag?
- Vi kan gjøre mye mer. Vi må gjøre mye mer, og sørge for en ambisiøs satsning for å bygge Kunnskaps-Norge i tiden som kommer.

- Og det krever mer penger?
- Det gjør det. Alle partier sierde vil satse på forskning, men vi får nå se da, når statsbudsjettet legges frem, sier Warloe, som muligens kan trylle frem noen millioner hvis det røyner på. I alle fall har han tryllet såpass mye på fritiden at han i fjor ble valgt til president for Magiske Cirkel Norge.

- På hvilken måte vil du bruke tryllekunstene dine i komitéarbeidet?
- Haha! Du, hør, dette er en hobby jeg har hatt tidligere, det er ikke noen direkte link her. I denne forbindelse er jeg mer opptatt av det jeg har lært i politikken.

- Trenger man noen av de samme egenskapene som tryllekunstner og politiker?
- Det jeg i alle fall kan si, er at det er bra at politikere har andre interesser i livet, hvis ikke blir man lett en politikernerd som mister perspektivet. Men min kulturinteresse har altså i denne sammenheng større relevans enn tryllingen.

- Er trylling kultur?
- Det er først og fremst en underholdningsform, men på sitt beste er det kunst, sier Warloe