Dette viser rapporten "Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?" (PDF-utgave her) som er utarbeidet av forskningsinstitusjonen NIFU STEP på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

- Samtidig understrekes det at trivsel ikke er alt. Vi har mange undersøkelser som viser at norske elever trives best av alle elever i hele OECD-området, men at vi i Norge oppnår svake læringsresultater sammenlignet med andre land - til tross for høy ressursbruk. Høyres har lenge fokusert på at tydelig klasseledelse og god disiplin er viktig for å bedre kunnskapsnivået i skolen, og det er positivt at forskningsrapporten bekrefter at dette er riktig, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide.

SV tar for lett på kunnskap
Det er dessverre en klar og urovekkende linje i den skolepolitikken som har vært ført av Arbeiderpartiet og SV de siste tiårene. Disse partiene har hatt hovedfokus på en skole fri for ytre press, og de har gjort velværet og bekvemmeligheten til skolens hovedmål. For ikke lenge siden erkjente tidligere statsråd Øystein Djupedal dette gjennom å si at "SV har nok til tider tatt litt for lett på dette med kunnskap".

- Høyre har hele tiden sagt at det selvsagt er viktig å trives på skolen, men at faglig utvikling også hviler på anstrengelsen. Elevene skal møtes av en skole som stiller faglige krav, setter tydelige mål, og hvor det har konsekvenser å ødelegge læringsmiljøet til andre elever, fortsetter Eriksen Søreide.

Kunnskapsløftet
Dette var årsaken til at Høyre og Kristin Clemet innførte Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet er den første skolereformen som har mer og bedre læring som hovedbegrunnelse. Med denne reformen skal elevene lære å lese og skrive fra første klasse, det blir innført klare læringsmål, systematisk kvalitetsvurdering, fokus på et godt læringsmiljø preget av ro og orden, og økte krav til lærernes kompetanse.

- Dette har ført til at vi i dag har et helt annet fokus på innhold og kvalitet enn vi har hatt tidligere. Undersøkelsen fra NIFU STEP er den siste i rekken av en lang rekke undersøkelser som viser at dette er riktig fokus, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Viktig med fokus på mobbing
Rapporten viser at det er viktig for både læring og trivsel at lærerne kan starte undervisningen uten å bruke mye tid på å få ro i klassen, og at fokus på anti-mobbearbeid er viktig. Det fremkommer også at foreldrenes grad av involvering i skolen har konsekvenser for omfanget av mobbing, grad av motivasjon hos elevene og oppfatningen av læringsmiljøet.

- Aktive foreldre er alltid et gode for læringsutviklingen i skolen. Vi har nylig hatt en debatt med SV om viktigheten av lekser, hvor SVs Kjellbjørg Lunde ønsket å fjerne leksene. Dette er et eksempel på at sosialister i altfor stor grad ønsker å frakoble hjemmet fra skolearbeidet, og det er noe vi i Høyre hele tiden har advart mot. Det er positivt at forskningsrapporten støtter Høyres syn også på dette området, avslutter Ine Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen.

Relatert sak:

Barna er taperne når foreldre overlater hele ansvaret for utdanningen til lærerene, mener professor.