– Det er denne avtalen mellom samarbeidspartiene regjeringen nå følger opp. Vi foreslår imidlertid en mer fleksibel innretning når det gjelder hvor mye av undervisningstiden som skal brukes på kristendom, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Fra 2005 til 2008 var det et krav om at 55 prosent av undervisningen i RLE skulle brukes til kristendom. Bakgrunnen for dette var en undersøkelse fra 2000 som viste at 9 prosent av lærerne brukte 80 prosent eller mer av undervisningstiden på kristendom, mens 6 prosent av lærerne brukte 30 prosent eller mindre.

– Regjeringen foreslår at ”om lag” halvparten av tiden i faget skal brukes til å undervise om kristendommen, og har tillit til at lærerne legger opp undervisningen i tråd med dette. Vi ønsker ikke å detaljstyre undervisningen i det enkelte klasserom, sier kunnskapsministeren.

Samarbeidspartiene ønsker at kunnskap om kristendommen skal vektlegges mer enn i dag, på grunn av kristendommens historie og tradisjon i Norge.