Hennes far kom til Norge i 1971, som en av de første arbeidsinnvandrerne, moren fulgte etter noen år senere.

- For meg betyr integrering at man kan beholde sin egen kultur og tradisjon, samtidig som man tilpasser seg og følger lover og normer i det samfunnet man lever i, sier Rafiq.

Arbeid er nøkkelen til god integrasjon
En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at minoriteter får jobb, men ikke relevant jobb. Tall fra SSB viser at blant innvandrere med høyere utdannelse jobber nesten ti prosent i yrker uten krav til utdannelse. I hele befolkningen, uansett utdanningsbakgrunn, jobber kun tre prosent i slike yrker.

- Nøkkelen til integrasjon er arbeid. Språk er en forutsetning, fastslår Rafiq.

- Vi trenger god norskopplæring, gode praksisplasser og et velfungerende samarbeid mellom opplæringsinstitusjoner og arbeidslivet.

Rafiq ønsker å innføre midlertidige ansettelsesordninger.

- Det vil være et godt tiltak for arbeidssøkere som sliter med å få jobb, mener Rafiq.

Hun er ikke bekymret for at slike ordninger vil svekke stillingsvernet.

- Det er bedre å få prøve seg i jobb i en kort periode enn å ikke få prøve seg i det hele tatt, påpeker Høyre-politikeren.

Kritiserer de rødgrønnes integrasjonspolitikk
Hun er ikke nådig mot de rødgrønnes integreringspolitikk.

- De rødgrønne mener at alle innvandrere er en homogen gruppe. Høyre ser individet. Gruppetenkningen som har preget norsk innvandringspolitikk har vært en fiasko. Innvandrere er høyst forskjellige og har ulike behov, understreker hun.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen har i flere kronikker og artikler hevdet at i stedet for å stille krav til flyktninger og innvandrere aksepteres det stilltiende at de ikke lar seg integrere i majoritetssamfunnet. Rafiq er enig.

- Det norske samfunnet må også stille krav. Noen minoriteter har fått leve slik de selv ønsker. Høyre vil sikre minoriteter retten til å være annerledes, samtidig som de er en del av fellesskapet, sier hun

Les mer om mangfold og integrering i siste utgave av Høyres medlemsmagasin Muligheter, som vil være i postkasse til de fleste medlemmer i uken som kommer.

I løpet av helgen blir det mulighet til å diskutere dette tema videre på http://hit.hoyre.no