Hvert år hører vi mange historier om studenter som sliter med å finne bolig, og i verste fall må takke nei til studieplass fordi de står uten tak over hodet. For å kunne garantere nye studenter et boligtilbud ved semesterstart ønsker stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) at studentsamskipnadene prioritere førsteårsstudenter.

- Målet med studentboliger må være at de som flytter til et nytt sted for å studere får en enkel vei inn i leiemarkedet. Derfor må førsteårsstudenter prioriteres i tildelingen av studentboliger. Der er mye enklere å leie privat i en by man er kjent enn som nyinnflytter, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim

Når man har vært student i en by ett år allerede har man langt større forutsetninger for å komme seg inn på det private leiemarkedet. Man kjenner byen, har mulighet til å dra på visninger, og har fått et nettverk av venner man kan se etter bolig gjennom. De forutsetningene har ikke nye studenter og derfor bør de prioriteres.

- Studentboliger er et begrenset privilegium som bør fordeles på flest mulig. Samskipnadenes prioriteringsreglementer hindrer at de som kommer seg inn er sikret gjennom hele studieløpet, mens en del aldri får tilgang til en studentbolig, fortsetter Asheim.

Målet med studentboliger er å kunne tilby rimelige boalternativer til en andel av studentene nær studiestedene, samtidig som det bidrar til å lette trykket på boligmarkedet. Utover dette bør boligene også være der for de som trenger dem mest, og fordeles over flest mulig studenter.

- Regjeringen vil reversere den rødgrønne regjeringens endring som fratok studentene flertallet i studentskipnadene. Med den tillitten kommer også en oppfordring til å bruke denne muligheten til å vise raushet/solidaritet med førsteårsstudentene som trenger studentboliger mer enn de som allerede har vært så heldige å få bo i en studentbolig, avslutter Asheim.