Bystyret i Drammen ville forsterke miljøprofilen i kommunen og i forbindelse med utbyggingen av nye Marienlyst skole ble det bestemt å bygge skolen men en såkalt Passivhus standard. Dette er den første skolen i Norge som bygges med slike energikrav.

- Drammen Høyre fikk flertall for å bygge en ny ungdomsskole på Marienlyst i Drammen. Dermed fikk elever og lærere et sunnere og mer inspirerende arbeidsmiljø. Når skolen skulle bygges valgte vi å legge litt ekstra i investeringsbeløpet for å få en skole som er miljøvennlig og har meget lave årlige energikostnader. Skolen gir dermed kommunen som stor eiendomsforvalter viktig erfaring om totaløkonomi ved meget energieffektive bygg, sier leder i Drammen Høyre Dag Fjeld Edvardsen.

Marienlyst skole blir ikke det første kommunale bygget med passivhus standard som blir oppført i Drammen. Fjell barnehage med passivhusstandard stod ferdig i 2010.

Fakta: passivhus

Passivhus innebærer et bygg som er superisolert og med et energibehov på under 75kwh pr. kvadratmeter pr. år. Langt under ny teknisk forskrift hvor kravet er 135 kwh/m2. Av energibehovet skal kun 15kwh/m2 brukes til oppvarming. Resten brukes til lys, ventilasjon, teknisk utstyr(pc-er etc.) og varmtvann.

Skolen vil bruke mindre enn en halvpart så mye energi som det som vanligvis bygges av skolebygg.

Fakta: støtte fra Enova

Prosjektet ble støtte fra Enova med 4,8 mill. kroner.

For mer informasjon om støtte fra Enova her.

Oppslag i media:

Dt.no

For mer informasjon, kontaktDrammen Høyre ved leder Dag Fjeld Edvardsen.